Za članove

Udruženje građana – Protekcija

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

  1. Da svojim članovima obezbedi bolje i kvalitetnije medicinske usluge, uz maksimalne pogodnosti članovima, koje Udruženje može da im obezbedi;

  2. Da svojim članovima obezbedi bolju zdravstvenu zaštitu i da radi na razvijanju svesti svojih članova po pitanju zdravstvene preventive, kako bi članovi mogli da žive zdravije;

  3. Da svojim članovima obezbedi maksimalne pogodnosti u zdravstvu koristeći usluge: medicinskih ustanova, farmaceutskih i osiguravajućih kompanija, kao i svih drugih pravnih lica na domaćem i stranom tržištu, koja mogu da pomognu članovima Udruženja.RADNO VREMEPRISUPITECiljevi

Rad na projektima u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite,
Rad na obezbeđivanju bolje i kvalitetnije medicinske usluge,
Rad na obezbeđivanju bolje zdravstvene zaštite,
Rad na razvijanju svesti po pitanju zdravstvene preventive, u cilju boljeg, zdravijeg i kvalitetnijeg života,
Rad na saradnji sa medicinskim ustanovama, farmaceutskim i osiguravajućim kompanijama, kao i svim drugim pravnim licima na domaćem i stranom tržištu, koja mogu da pomognu članovima Udruženja,
Rad na poboljšanju zdravlja i kvaliteta života,
Promovisanje i izdavanje publikacija, naučnih radova, knjiga i sl.,
Rad na informisanju, edukaciji u oblasti zdravstvene zaštite.Analizirajmo probleme zajedno

Protekcija reaguje na stalne i brze promene na tržištu. Želimo da budemo referentna tačka i podrška našim članovima. Postavili smo sebi cilj približiti zdravstveno osiguranje i omogućiti svima.
Analiziramo problem i ponudu osiguravajućih kuća, potrebe članova i zajedno konačno pronalazimo najprikladnije rešenje zdravstveno osiguranje.

Copyright by TAP Consulting. All rights reserved.