Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Šta predstavlja dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja zdravstvenu i finansijsku zaštitu osiguranika, odnosno omogućava mu korišćenje usluga različitih medicinskih ustanova, laboratorija i ordinacija.

Ovom vrstom osiguranja pruža se veliki broj mogućnosti proširenja pokrića za određene preglede i terapije, a posebno je bitno da se pokrićem mogu obuhvatiti i članovi porodice osiguranika.

Kompanijama pruža mogućnost da po povoljnijim uslovima obezbede dodatnu zdravstvenu zaštitu svojih zaposlenih, kao i brži oporavak i povratak radnim obavezama zaposlenih, nakon pojave zdravstvenih problema.Značaj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja


Ugovaranjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za porodicu I sebe, osiguraniku pruža komfor prilikom odabira medicinske ustanove, mogućnost planiranja pregleda i analiza, kao i sigurnost u nepredviđenim situacijama u kojima je potrebna određena medicinska usluga.

Plaćanjem premije osiguranja obezbeđuje se manji stres u slučaju hitnih medicinskih slučajeva, obično se pokrivaju i troškovi nastali zbog naknada za konsultacije lekara, troškove medicinskih testova, troškova hitne pomoći, troškova hospitalizacije, pa čak i troškove oporavka nakon hospitalizacije u određenoj meri.


READ MORE
READ MORE

READ MORE
READ MORE

Kako odabrati najbolju ponudu DZO


Imajući u vidu činjenicu da svi osiguravači imaju slične programe dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i obime pokrića, klijenti bi trebali da obrate pažnju na neke detalje koji mogu biti presudni za donošenje odluke, pa treba obratiti pažnju na sledeće elemente ponuda:

 1. Visina premije u odnosu na sumu osiguranja;
 2. Poređenje obima pokrića tj. obaveze osiguravajućih kompanija (za vanbolničko i bolničko lečenje)
 3. Karenca – odloženost pokrića tj. početak korišćenja svih/određenih usluga
 4. Isključenja
 5. Ostale pogodnostiOČEKIVANJA I REALNOST

Privatno zdravstveno osiguranje

Za one koji do sada nisu koristili pogodnosti privatnog zdravstvenog osiguranja može se činiti da su prednosti koje ono pruža previše dobre da bi bile istinite i da je izdatak za mesečnu premiju previsok za trenutni standard potencijalnog korisnika ove vrste osiguranja. Istina je da pokriće koje obezbeđuje privatno zdravstveno osiguranje zavisi od toga koliko novca možete da izdvojite za ovu vrstu osiguranja: veći iznos pokrića znači i veći broj usluga. Ako polisu ugovarate kao fizičko lice, ovo vam može predstavljati izazov u finansijskom smislu, ali ako pogledate da i prilikom odlaska u državni dom zdravlja imate gomilu troškova (participacija za preglede i lekove, laboratorijske analize, pregledi specijaliste, ultrazvuk…), polisa privatnog zdravstvenog osiguranja se više ne čini tako nepristupačnom i skupom.

Naravno, uvek morate imati u vidu da parola “koliko para, toliko muzike” važi i ovde – ugovaranje polise privatnog zdravstvenog osiguranja neće vam doneti besplatno pokriće, ali će vam olakšati da u svakom trenutku imate na raspolaganju najsavremenije metode lečenja i vrhunske stručnjake.
U pojedinim slučajevima postoji i obavezno učešće u troškovima pregleda, lekova i pomagala uprkos tome što imate polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Informišite se kod posrednika ili zastupnika u osiguranju o tome koje ustanove zahtevaju učešće i koliko ono iznosi.

Privatno zdravstveno osiguranje vs. obavezno zdravstveno osiguranje a

U poređenju sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem, privatno zdravstveno osiguranje donosi jednostavniji i brži pristup savremenim metodama lečenja i medicinskoj usluzi. Činjenica je da pacijenti sve češće odlaze u privatne domove zdravlja i bolnice iz mnogo razloga koje donosi brz život i želja za boljim uslovima lečenja. Međutim, problem je uvek u troškovima pregleda, koji su prilično visoki za one sa prosečnim primanjima.
Razlike između privatnog i obaveznog zdravstvenog osiguranja su brojne; u nastavku pogledajte tabelu koja će vam pomoći da dobijete tačniju sliku o prednostima i nedostacima obe vrste zdravstvenog osiguranja.
 • uplaćuje ga poslodavac/preduzetnik/država (za nezaposlene i socijalno ugrožene)
 • pokriva osnovne i delimično pokriva specijalističke preglede
 • pokriva osnovnu dijagnostiku, laboratorijske analize, testove i briseve
 • pokriva hitan bolnički transport, kao i bolničko lečenje
 • liste čekanja za specijalističke preglede, analize i terapiju (čak i za pacijente za najtežim bolestima)
 • osiguranje obuhvata i porodicu osiguranika
 • sistematski pregled se dodatno zakazuje
 • ne pokriva stomatološke usluge (osim za decu i mlade do 18 godina, trudnice, porodilje i starije od 65 godina)
  specijalistički pregledi i pregledi lekara opšte prakse odvijaju se često u različitim ustanovama
  nema realnu vrednost za pacijenta zbog dugog čekanja i loše opremljenosti zdravstvenih ustanova
 • uplaćuje ga poslodavac/zaposleni
 • pokriva osnovne i specijalističke preglede u zavisnosti od visine pokrića
 • pokriva dijagnostiku, laboratorijske analize, testove i briseve
 • pokriva hitan bolnički transport, bolničko lečenje u poluprivatnim sobama, usluge lekara u bolnici
 • nema čekanja – sve usluge su dostupne po zakazivanju
 • osiguranje se može ugovoriti i za porodicu osiguranika, što dodatno utiče na visinu mesečne premije (u zavisnosti od odabranog paketa)
 • sistematski pregled može da bude u sklopu polise osiguranja
 • ne pokriva stomatološke usluge u osnovnim paketima, ali se mogu dodatno ugovoriti
 • lekari svih specijalnosti su dostupni na jednom mestu
 • jednostavna procedura oko ugovaranja polise i zakazivanja pregleda


MI BRINEMO, ZA VAŠE ZDRAVLJE

MI BRINEMO ZA VAŠE ZDRAVLJE


Copyright by TAP CONSULTING 2023. All rights reserved.Copyright by TAP Consulting 2023. All rights reserved.