Saznanja o značaju kvalitetne zdravstvene zaštite

Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbedne i sigurne zdravstvene zaštite, koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu korisnika.
Zdravstvena zaštita zasnovana je na najboljim dokazima iz prakse i istraživanja i u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Pogledaj mogućnosti


Obezbeđivanje bolje i kvalitetnije medicinske usluge

Postižemo ugovaranjem posebnih uslova za svoje članove u slučaju potrebe za određenim medicinskim uslugama (stomatologija, oftamologija, fizikalna terapija, laboratorija i dr.)

SAZNAJTE VIŠE


Saradnja sa medicinskim ustanovama, farmaceutskim i osiguravajućim kompanijama

Praćenje noviteta u okviru usluga različitih medicinskih ustanova / farmaceutskih kompanija. Praćenje unapređenja programa zdravstvenih osiguranja različitih osiguravača

SAZNAJ VIŠE


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Predstavlja zdravstvenu i finansijsku zaštitu osiguranika, odnosno omogućava mu korišćenje usluga različitih medicinskih ustanova, laboratorija i ordinacija.
Ovom vrstom osiguranja pruža se veliki broj mogućnosti proširenja pokrića za određene preglede i terapije, a posebno je bitno da se pokrićem mogu obuhvatiti i članovi porodice osiguranika

SAZNAJ VIŠE

Copyright by TAP Consulting. All rights reserved.